فروشگاه اینترنتی زیبا فرش : خرید فرش به همراه بزرگترین راهنمای خرید انواع فرش ماشینی

تفاوت فرش درجه دو و سه

تفاوت فرش درجه دو و سه


قالی درجه ۲(درجه s2)
قالی درجه دو دارای ویژگی های زیادی است که عبارتند از :
در فرش درجه دو حداکثر ۵سانتی متر یا ۱۰کارت تکرار سیلندر وجود دارد.
درفرش درجه دو جابجایی نقشه بسیار کم است.
فرش درجه دو زیردست قابل قبولی دارد.
طول فرش درجه دو در مقایسه با استاندارد فرش ۱۰٪ می باشد.
در فرش درجه دو مقدار آهار مصرفی در متر مربع استاندارد قابل قبولی دارد.
حداقل ارتفاع خاب سطح فرش ماشینی درجه دو تا ۵۰٪ یکنواختی ندارد.
فرش ماشینی درجه دو تیغ خوردگی کمی دارد.
در فرش درجه دو حداقل در عرض یک سانتی متر کسری خاب دارد.
در فرش ماشینی درجه دو خاب سوختگی کمی وجود دارد.
فرش ارزان درجه دو وصله ندارد.
در فرش ارزان درجه دو روزدگی آهار بسیار کم است‌.
حداکثر پارگی نخ تار در فرش ماشینی ارزان درجه دو به قطر ۵سانتیمتر می رسد.
نهایتا تا ۶کارت در فرش های درجه دو خرابی کارت ساده بافی وجود دارد.
در قالی درجه دو باید ریشه و زیگزاگ عیب زیادی نداشته باشند.
حداکثر پشت فرش درجه دو قلاب خوردگی دارد.

قالی درجه سه(s3)
 برای چگونگی شناخت فرش های درجه سه یا s3 به مشخصات زیر دقت کنید:
فرش درجه سه جابجایی نقشه زیادی دارد.
زیردست فرش ماشینی درجه سه غیرقابل قبول نیست.
در فرش ارزان درجه سه مقدار آهار مصرفی قابل قبول است‌.
در فرش درجه سه بیشتر از ۱۰کارت یا همان ۵سانتیمتر تکرار سیلندر وجود دارد.
اگر اختلاف ارتفاع خاب در فرش ماشینی ارزان درجه سه وجود داشته باشد ارتفاع خاب ان به ۴میلیمتر می رسد.
تبغ خوردگی در فرش ارزان درجه سه کم است.
خاب سوختگی در فرش درجه سه زیاد است.
در عرض فرش ماشینی درجه سه بیش از یک سانتی متر کسری خاب وجود دارد.
فرش درجه سه پارگی و سوراخ ندارد.
فرش ماشینی ارزان درجه سه بیشتر از ۱۵سانتیمتر رفو دارد.
در فرش درجه سه روزدگی آهار وجود دارد.
وصله در فرش ماشینی درجه سه کم است‌
سرتاسر پشت فرش ارزان درجه سه قلاب خوردگی دارد.
در قالی درجه سه اشتباه طراحی بیش از ۶ردیف است.
بیش از ۵سانتی متر در قطر پارگی نخ تار در قالی ارزان درجه سه وجود دارد.

 

کپی برداری از مطلب تنها با ذکر منبع مجاز است.

5/5 - (1 امتیاز)

Leave A Comment