فروشگاه اینترنتی زیبا فرش : خرید فرش به همراه بزرگترین راهنمای خرید انواع فرش ماشینی

انواع گره در فرش بافی

انواع گره در فرش بافی

پیچیدن نخ پرز به صورت خاص و منظم به دور نخ های تار قالی را گره می گویند.که به وسیله ی این گره ها نقش های قالی ایجاد می شود.
در بین گره ها دو نوع گره در ایران مرسوم است:
گره متقارن و گره نا متقارن
گره متقارن:
گره متقارن یا گره آذری و یا گره ترکی همه یک نوع گره با اسامی مختلف هستند.این گره ها در هر نقطه از ایران به نام های مختلفی شناخته می شوند.
در این نوع گره نخ پرز را به دور هر دو تار زیر و تار رو می پیچند(گره میزنند) که نتیجه ی این گره ها شکلی فاخر و متقارن به وجود می آید‌.
گره متقارن در نواحی شمال غربی و غرب کشور و بعضا در بین برخی از بافندگان فرش عشایر فارس و خراسان و کرمان رواج بسیاری دارد.
گره نامتقارن:
در گره نامتقارن نخ پرز را به دور یکی از تارهای قالی گره میزنند(می پیچند) که به وسیله ی آن شکلی نامتقارن به دست می اید و در مجموع نقشی زیبا و ارزنده ای را بر قالی نقش میزند‌.
گره نامتقارن در خراسان ،قم ،اراک، اصفهان، کرمان و برخی نواحی شرقی ایران رواج دارد.
در هنر و صنعت قالی اساس و پایه ی قالی بافی کاشان همین گره های کوچک هستند… .

حتما بخوانید : شستشوی فرش ماشینی

سپاس از توجه شما

Leave A Comment