قوانین و ضوابط

1- مشتری میبایست عکس دقیق فرش را بعد از ثبت سفارش طی تماس تلگرامی ، تلفنی یا ایمیل تایید کند.

2- مشتری موظف است آدرس دقیق تحویل را به همراه جزئیات و زمان حضور در محل ارسال نماید.

3- مشتری هایی که بخشی یا تمامی مبلغ را میخواهند که در هنگام تحویل پرداخت کنند میبایست شماره تلفن منزل (ثابت) به همراه موبایل ارسال نمایند که این شماره ها به تایید بخش پشتیبانی سایت برسد.

4- مشتری باید بلافاصله بعد از دریافت فرش، سالم بودن آن را بررسی کند و در صورت وجود هر گونه ایراد تا 48 ساعت بعد از تحویل آن را به ما اطلاع دهد.