مدت زمان تحویل فرش به چه صورت میباشد؟

مدت زمان تحویل فرش های ماشینی با توجه به مدل سفارش شما و مقصد ارسال از 3 روز الی 10 روز متفاوت میباشد

فرش ها از کجا ارسال میشوند؟

تمامی فرش ها به طور مستقیم و بدون واسطه از درب کارخانه تا درب منزل شما ارسال میشوند

چرا قیمت های زیبافرش پایینتر از دیگر فروشندگان است؟

از دلایلی که میتوان به پایینتر بودن قیمت ما اشاره کرد:

1- مشتری مداری و سیاست سود کمتر و فروش بیشتر

2- ارسال مستقیم از کارخانه و کاهش واسطه گری

3- ما هزینه ای برای مغازه و سرمایه خوابیده برای مغازمان از مشتریان دریافت نمیکنیم

تماس با پشتیبانی مشتریان

09120918818